Portal Leksikografskoga zavoda zamišljen je kao ishodište pretraživanja izdanja Zavoda uređenih za prikaz na internetu. Aktivno sučelje tražilice vrlo je jednostavno − sastoji se od polja za upis traženog upita i dugmeta za pretragu, aktiviranjem kojega se pokreće pretraživanje i ispisuju rezultati. Odabrani pojam može se izabrati i s padajuće liste prvih deset rezultata. Unošenjem više riječi odvojenih razmakom u polje za upit, tražit će se natuknice u kojima se nalaze sve upisane riječi. Pretražuje se cjelokupni sadržaj Hrvatskog obiteljskog leksikona i Hrvatskog općeg leksikona te pridodane natuknice iz ostalih izdanja.

Popis natuknica pronađenih prema zadanom upitu ispisuje se strukturirano: ako postoji natuknica koja točno odgovara upitu, ispisuje se prva, zatim se ispisuju sve natuknice unutar čijeg je naziva pronađen zadani tekst upita, a potom se ispisuju natuknice unutar čijeg je teksta pronađen tekst upita. Unutar strukturiranoga prikaza rezultata, natuknice su poredane abecednim redom s kratkim portalskim opisom.

Izborom pojedine natuknice iz popisa otvorit će se prozor s poveznicama na članke iz svih izdanja. Izdanja su kronološki poredana od najnovijeg do najstarijeg. Kraj svakoga članka naznačeno je iz kojega je izdanja preuzet te godina izlaska izdanja.

Za pretraživanje sadržaja izdanja valja ući u to izdanje, kao zasebnu cjelinu. Unutar pojedinih izdanja dobivaju se rezultati pretraživanja samo unutar toga izdanja, a postoji i kategorija Abecedarij, izborom koje se otvara abecedni popis natuknica. Abecedarij se može pregledavati i listati kako bi se došlo do tražene natuknice; može se listati u cijelosti, ili se može izabrati pojedino slovo.