Portal znanja Leksikografskoga zavoda obuhvaća sadržaj 11 arhivskih izdanja Zavoda uređenih za prikaz i pretraživanje na internetu – Filmske enciklopedije, Filmskoga leksikona, Hrvatskoga biografskog leksikona, Hrvatskog obiteljskog leksikona, Hrvatskog općeg leksikona, Istarske enciklopedije, Krležijane, Medicinskoga leksikona, Nogometnoga leksikona, Pomorskoga leksikona i Tehničkoga leksikona – i dva aktualna izdanja – Hrvatske enciklopedije i Hrvatske tehničke enciklopedije.

Okosnicu portala čini Hrvatski obiteljski leksikon na koji su povezane istovjetne natuknice iz ostalih deset izdanja. Ostale natuknice tih izdanja u osnovni su abecedarij portala dodane kao zasebne natuknice. Natuknice portalskog abecedarija kojih je trenutačno 101 265 povezane su s istovjetnim natuknicama aktualnih izdanja Hrvatske enciklopedije i Hrvatske tehničke enciklopedije.

Za osnovno je pretraživanje portala dostupan cjelokupan sadržaj Hrvatskog obiteljskog leksikona i Hrvatskog općeg leksikona te natuknice iz povezanih izdanja. Hrvatski biografski leksikon nadopunjuje se člancima o znamenitim osobama od M-Ž i ti se članci povezuju u zajednički abecedarij na portalu. Sadržaj portala će se stalno nadopunjavati – novim člancima, preuzimanim iz već objavljenih izdanja. Sva izdanja dostupna su za pretraživanje i kao zasebne cjeline. Svih 11 izdanja ukupno ima 160 395 članaka.

PROJEKT IZRADE PORTALA:

Zdravko Pondelak, voditelj
Redakcija za digitalne sadržaje

UREĐIVANJE PORTALA:

Redakcija za digitalne sadržaje