Početna O portalu Upute Kontakt

LZMK
Portal znanja LZMK

LZMK
Portal znanja LZMK

 
Točan izraz Točan izraz  
Izraz nađen u natuknici Izraz nađen u natuknici  
Izraz nađen u tekstu Izraz nađen u tekstu  

Rezultati 1 - 12. od ukupno 12
rezultata po stranici
 
teorem
teorem (grč.), mat → poučak ...
Teorem
Teorem (Teorema, 1968) ...

aksiom
aksiom (grč.). 1. Opć., osnovna činjenica, primarno načelo koje ne treba dokazivati; sud, mišljenje što ...
Fourier, Joseph
Fourier, Joseph (1768–1830), franc. fizičar, matematičar i političar; znamenit po teoremu o mogućnosti ...
kosinusov poučak
kosinusov poučak (Carnotov poučak), jedan od temeljnih teorema trigonometrije: c2 = a2 + b2 – 2ab cos ...
Lerner, Abba Ptachya
Lerner, Abba Ptachya (1903–82), am. ekonomist; pristaša državne intervencije u gospodarstvu, koautor ...
Pitagorin poučak
Pitagorin poučak, geometrijski teorem koji kaže: u svakom pravokutnom trokutu kvadrat hipotenuze jednak ...
poučak
poučak (teorem), mat izričaj neke tvrdnje o odnosima matematičkih veličina izražen formulom ili riječima. ...
Ruffini, Paolo
Ruffini, Paolo (1765–1822), tal. liječnik i matematičar; temeljno mu je djelo Teorija jednadžbi… (1799) ...
sinusov poučak
sinusov poučak, jedan od temeljnih teorema trigonometrije: omjeri između stranica trokuta jednaki su ...
tangensov poučak
tangensov poučak, mat jedan od temeljnih teorema u trigonometriji: omjer između zbroja i razlike duljina ...
termodinamika
termodinamika (grč.), fiz znanost o toplini; proučava odnose između topline i tijela i drugih oblika ...

Krležijana


Hrvatski biografski leksikon


Hrvatski obiteljski leksikon

Medicinski leksikon


Nogometni leksikon


Pomorski leksikon


Tehnički leksikon

Filmski leksikon


Filmska ekciklopedija


Istarska enciklopedija© LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA 2009. - 2021.