Početna O portalu Upute Kontakt

LZMK
Portal znanja LZMK

LZMK
Portal znanja LZMK

 
Točan izraz Točan izraz  
Izraz nađen u natuknici Izraz nađen u natuknici  
Izraz nađen u tekstu Izraz nađen u tekstu  

Rezultati 1 - 15. od ukupno 26
rezultata po stranici
 
sufi
sufi (arap.), islamski isposnik; sufizam, islamsko mistično isposništvo. ...

insuficijencija
insuficijencija (lat.), nedovoljnost, nepotpunost, nesposobnost. med funkcionalna slabost nekoga organa, ...
Jusufi, Fahrudin
Jusufi, Fahrudin ...
koronarna insuficijencija
koronarna insuficijencija (lat.), nedovoljna opskrba srčanoga mišića krvlju (os. kisikom), zbog patoloških ...
suficit
suficit (lat.), višak prihoda nad rashodima (s. proračuna, trgovinske bilance, platne bilance). supr ...
sufiks
sufiks (lat.), lingv dometak; afiks koji u riječi dolazi iza korijena (samostalno se obično ne upotrebljava) ...
sufizam
sufizam (arap.), islam. askeza i mistika; mistični pjesnički smjer u islam. književnostima. ...

Abu Sa‘id
Abu Sa‘id (ebn Abî’l-Hayr) (967–1049), perz. pjesnik i mistik; začetnik sufijskog pjesništva u Perziji; ...
afiks
afiks (lat.), lingv u tvorbi riječi, dodatak korijenu ili osnovi; prema položaju može biti predmetak ...
apofonija
apofonija (grč.) (njem. Ablaut), prijevoj, lingvistički naziv za promjenu u vokalizmu riječi (u korijenu, ...
askeza
askeza (grč.), sustavno svladavanje tjelesnih želja i nagona radi višeg, duhovnog života i postizanja ...
augmentativ
augmentativ (lat.), lingv riječ koja je, ob. dodavanjem određenog dometka (sufiksa), dobila značenje ...
deficit
deficit (lat.), manjak prihoda u odnosu prema rashodima (budžetski d., d. trgovinske ili platne bilance), ...
dekompenzacija
dekompenzacija (lat.), med zakazivanje, zatajivanje; poremećaj funkcije koji nije u dovoljnoj mjeri ...
derivacija
derivacija (lat.). 1. pravo prijelaz nekoga prava s osobe kojoj je ono dotad pripadalo na drugu osobu. ...
12

Krležijana


Hrvatski biografski leksikon


Hrvatski obiteljski leksikon

Medicinski leksikon


Nogometni leksikon


Pomorski leksikon


Tehnički leksikon

Filmski leksikon


Filmska ekciklopedija


Istarska enciklopedija© LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA 2009. - 2020.