Početna O portalu Upute Kontakt

LZMK
Portal znanja LZMK

LZMK
Portal znanja LZMK

 
Točan izraz Točan izraz  
Izraz nađen u natuknici Izraz nađen u natuknici  
Izraz nađen u tekstu Izraz nađen u tekstu  

Rezultati 1 - 15. od ukupno 17
rezultata po stranici
 
Ismail
Ismail→ Jišmael ...

Ismail I.
Ismail I (1487–1524), azerbajdžanski i perz. vladar (šah od 1501), osnivač dinastije Sefevida; ratovao ...
Ismailia
Ismailia (Al-Ismailiyah), grad i luka u SI Egiptu; 254 400 st. Osn. 1863. kao polazna baza za gradnju ...
ismailiti
ismailiti, islam. šijitska sljedba, nastala u 8. st.; od 18. st. njezin vjersko-polit. vođa nosi naziv ...
Ismail Kemal Bey
Ismail Kemal Bey (1844–1919), alb. državnik. Jedan od vođa alb. pokreta za neovisnost; 1912. proglasio ...
Ismail-Paša
Ismail-Paša (Ismail I) (1830–95), egip. kediv; podupirao izgradnju Sueskoga kanala, 1875. svoje kanalske ...
Kadare, Ismail
Kadare, Ismail (1936), alb. književnik; isprva pisao pjesme o težnjama i nadama svojega naraštaja (Moje ...

aga-kan
aga-kan (tur.), nasljedna titula musl. vjerskog i svjetovnog poglavara šijitske sljedbe ismailita u ...
asasini
asasini (prema arap. haššāšån: uživači hašiša), zapadnjački naziv za odvjetak ismailitske vjersko-polit. ...
Druzi
Druzi (arap. Duruz, pl. od imena al-Darazi), pripadnici relig. sljedbe na Bliskom istoku, arap. etničke ...
Ghazali, Abu Mohammed
Ghazali, Abu Mohammed (Al-) (1058–1111), islam. filozof i teolog; predavao pravo i filozofiju na musl. ...
Jišmael
Jišmael (hebr.: neka Bog usliša), prema Bibliji, sin Abrahama i Sarine sluškinje Hagare. Kad se Sari ...
Maroko
Maroko, država u SZ Africi, na Sredozemnome moru i Atlantskom oceanu; 446 550 km2, 29 631 000 st. ...
Muslimansko bratstvo
Muslimansko bratstvo (Muslimanska braća), arap. vjersko-polit. organizacija, kojoj je cilj ostvarenje ...
Pamir
Pamir (»Krov svijeta«), planinski masiv u sr. Aziji, uglavnom u Tadžikistanu; najviši ispon Pik I. Ismail ...
12

Krležijana


Hrvatski biografski leksikon


Hrvatski obiteljski leksikon

Medicinski leksikon


Nogometni leksikon


Pomorski leksikon


Tehnički leksikon

Filmski leksikon


Filmska ekciklopedija


Istarska enciklopedija© LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA 2009. - 2020.