Početna O portalu Upute Kontakt

LZMK
Portal znanja LZMK

LZMK
Portal znanja LZMK

 
Točan izraz Točan izraz  
Izraz nađen u natuknici Izraz nađen u natuknici  
Izraz nađen u tekstu Izraz nađen u tekstu  

Rezultati 1 - 15. od ukupno 193
rezultata po stranici
 
vokal
vokal (lat.). 1. lingv → samoglasnik. 2. Pjevač ili pjevačica zabavnoglazbenoga sastava. ...

Festival istarskih klapa i vokalnih skupina
Festival istarskih klapa i vokalnih skupina ...
poluvokal
poluvokal. 1. U ant. gramatici, naziv za suglasnike koji se mogu izgovarati sami za sebe (r, l, m, ...
vokaliza
vokaliza (franc.), vokalna skladba bez teksta; izvodi se pjevajući jedan te isti vokal. Također bogato ...
vokalizacija
vokalizacija (lat.). 1. lingv prijelaz suglasnika (os. sonanta, poluglasa) u samoglasnik; npr. u hrv. ...
vokalna glazba
vokalna glazba, svi oblici muziciranja u kojima sudjeluje ljudski glas: pjevanje uz instrumentalnu ...
vokalska alternacija
vokalska alternacija (alternacija, alternancija) (lat.), manje ili više pravilna izmjena vokalizma kakva ...

a
a 1. Prvo slovo latinice i raznih dr. alfabeta. 2. lingv znak za samoglasnik koji se u hrv. jeziku ...
a cappella
a cappella (tal.), glazb. djelo pisano za višeglasni vokalni sastav bez instrumentalne pratnje. ...
akcent
akcent (lat.). 1. lingv naglasak, prozodijski (suprasegmentni) element po kojemu se u riječi, ili u skupini ...
akut
akut (lat.), lingv 1. grafički znak kojim se u štok. govoru označuje dugouzlazni naglasak; u dr. jezicima ...
apofonija
apofonija (grč.) (njem. Ablaut), prijevoj, lingvistički naziv za promjenu u vokalizmu riječi (u korijenu, ...
apokopa
apokopa (grč.), ispadanje jednoga ili više glasova ili slogova (najčešće vokala) na kraju riječi: npr. ...
asonanca
asonanca (franc.). 1. Suzvučje. 2. Stilska figura u kojoj se podudaraju samoglasnici u više riječi. 3. ...
barkarola
barkarola (tal.), pjesma venecijanskih gondolijera, umjerena tempa s pratnjom jednolična ritma koji ...
12345...Posljednja

Krležijana


Hrvatski biografski leksikon

Medicinski leksikon


Istarska enciklopedija

Filmski leksikon


Nogometni leksikon

Hrvatski obiteljski leksikon© LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA 2009. - 2014.