Početna O portalu Upute Kontakt

LZMK
Portal znanja LZMK

LZMK
Portal znanja LZMK

 
Točan izraz Točan izraz  
Izraz nađen u natuknici Izraz nađen u natuknici  
Izraz nađen u tekstu Izraz nađen u tekstu  

Rezultati 1 - 15. od ukupno 17
rezultata po stranici
 
ugljikovodici
ugljikovodici, org. spojevi koji sadrže samo ugljik i vodik; mogu se smatrati matičnim tvarima svih ...

aciklički spojevi
aciklički spojevi, org. spojevi u kojima su atomi ugljika poredani u nizove ili lance, koji se mogu ...
alkani
alkani (parafini), alifatski zasićeni ugljikovodici opće formule CnH2n+2; prva su 4 člana homolognog ...
alkeni
alkeni (olefini, alkileni), nezasićeni ugljikovodici opće formule CnH2n; vrlo su reaktivni, lako oksidiraju; ...
alkini
alkini, nezasićeni aciklički ugljikovodici opće formule CnH2n–2, s jednom trostrukom vezom; umjesto ...
dieni
dieni (diolefini), kem nezasićeni ugljikovodici s dvjema dvostrukim vezama između C-atoma; tehnički ...
karotenoidi
karotenoidi, skupina prirodnih žutih do crvenih pigmenata, topljivih u mastima; po strukturi alifatski ...
lipofilnost
lipofilnost (grč.), kem sklonost topljivosti u uljima i mastima, odnosno nepolarnim otapalima, najčešće ...
metaloceni
metaloceni, spojevi koji nastaju interakcijom atoma metala i delokaliziranih orbitala atoma ugljika ...
nafteni
nafteni (cikloparafini), aliciklički ugljikovodici, org. spojevi po svojstvima slični parafinima; gl. ...
oktani
oktani (prema lat. octo: osam), izomerni zasićeni ugljikovodici zajedničke formule C8H18, npr. izooktan. ...
organski spojevi
organski spojevi, kemijski spojevi ugljika, osim nekoliko najjednostavnijih (npr. ugljikovi oksidi, ...
otapala
otapala, tekućine koje otapaju različite tvari stvarajući otopine. Najobičnije je otapalo voda; za otapanje ...
polarnost
polarnost. fiz i kem svojstvo tvari kojoj molekule imaju stalan električki dipolni moment; polarne molekule ...
propelani
propelani, policiklički ugljikovodici u molekuli kojih tri prstena dijele zajedničku vezu ugljik–ugljik. ...
12

Krležijana


Hrvatski biografski leksikon

Medicinski leksikon


Istarska enciklopedija

Filmski leksikon


Nogometni leksikon

Hrvatski obiteljski leksikon


Pomorski leksikon© LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA 2009. - 2019.