Početna O portalu Upute Kontakt

LZMK
Portal znanja LZMK

LZMK
Portal znanja LZMK

 
Točan izraz Točan izraz  
Izraz nađen u natuknici Izraz nađen u natuknici  
Izraz nađen u tekstu Izraz nađen u tekstu  

Rezultati 1 - 15. od ukupno 19
rezultata po stranici
 
sociologija
sociologija (lat.+grč.; riječ skovao A. Comte), znanost o društvu i društv. strukturama, organizaciji, ...

biosociologija
biosociologija (grč.+lat.), znanost o zajednicama živih bića, posebno onih sa podjelom rada (pčele, ...
makrosociologija
makrosociologija (grč.+lat.), sociologija općih i trajnih društvenih procesa. ...
mikrosociologija
mikrosociologija, dio sociologije koji proučava društv. skupine uskoga segmenta društv. interakcije. ...
Sociologija i socijalizam
Sociologija i socijalizam (djela Miroslava Krleže - Eseji, članci i prikazi) ...

Barth, Paul
Barth, Paul (1858–1922), njem. sociolog i pedagog; u djelu Filozofija povijesti kao sociologija kritizira ...
Braun-Blanquet, Josias
Braun-Blanquet, Josias (1884–1980), švic. botaničar; utemeljitelj fitocenološke škole Zürich-Montpellier, ...
društvene znanosti
društvene znanosti, akademske discipline koje proučavaju razvoj ljudskoga društva te ustanove, odnose ...
Durkheim, Émile
Durkheim, Émile (1858–1917), franc. sociolog. Za njega je sociologija »pozitivna znanost«, pojedinac ...
Duverger, Maurice
Duverger, Maurice (1917–2014), franc. politolog i pravnik. Djelo Političke stranke drži se prvom cjelovitom ...
Filipović, Muhamed
Filipović, Muhamed (1929), boš. filozof i političar. Opća i primijenjena sociologija te logika i filozofija ...
Friedmann, Georges
Friedmann, Georges (1902–77), franc. sociolog. Utemeljio centar za istraživanje masovnih komunikacija ...
Lefebvre, Henri
Lefebvre, Henri (1901–91), franc. marksistički filozof. Kritika svakodnevnog života; Dijalektički materijalizam; ...
Simmel, Georg
Simmel, Georg (1858–1918), njem. filozof i sociolog; biologistički evolucionist, potom antipsihologist ...
sociološka škola
sociološka škola, učenje u lingvistici koje polazi od društv. naravi jezika (ali društvo promatra kao ...
12

Krležijana


Hrvatski biografski leksikon


Hrvatski obiteljski leksikon

Medicinski leksikon


Istarska enciklopedija


Pomorski leksikon

Filmski leksikon


Filmska ekciklopedija


Nogometni leksikon© LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA 2009. - 2020.