Početna O portalu Upute Kontakt

LZMK
Portal znanja LZMK

LZMK
Portal znanja LZMK

 
Točan izraz Točan izraz  
Izraz nađen u natuknici Izraz nađen u natuknici  
Izraz nađen u tekstu Izraz nađen u tekstu  

Rezultati 1 - 15. od ukupno 32
rezultata po stranici
 
rečenica
rečenica, lingv najmanja jednočlana ili višečlana jedinica s pomoću koje se izričito mogu izraziti misli, ...

Nekoliko rečenica gospodina Stanka Tomašića
Nekoliko rečenica gospodina Stanka Tomašića (djela Miroslava Krleže - Polemike) ...
zavisna rečenica
zavisna rečenica, lingv dio zavisno složene rečenice koji obavlja ulogu jednoga rečeničnog dijela gl. ...

anafora
anafora (grč.), stilska figura koja nastaje ponavljanjem istih riječi (rečenica, dijelova rečenica) ...
antecedent
antecedent (lat.), riječ ili dio rečenice na koji se odnosi relativna rečenica. ...
asindeton
asindeton (grč.), stilska figura, izostavljanje veznika između riječi ili rečenica. ...
Déry, Tibor
Déry, Tibor (1894–1977), madž. pjesnik, novelist i romanopisac. Nedovršena rečenica; Odgovor; Niki; ...
dubleta
dubleta (franc.). 1. Opć.: par nečemu. 2. U tiskarstvu, dvaput ponovljeno slovo, riječ ili rečenica. 3. ...
fraza
fraza (grč.). 1. Izraz, izričaj, tj. ustaljen, uobičajen sklop riječi (npr. čelični karakter, ljuta zima, ...
funkcija
funkcija (lat.). 1. Djelovanje, djelatnost, rad, radnja, služba, posao, dužnost. 2. mat ovisnost neke ...
generativna ili proizvodna gramatika
generativna ili proizvodna gramatika, jezikoslovna teorija koja razjašnjava čovjekovu sposobnost da ...
govor
govor. 1. Stvaranje glasovnih cjelina (riječi, rečenica) koje imaju značenje, a služe sporazumijevanju; ...
gramatika
gramatika (slovnica) (grč.). 1. Grana lingvistike koja utvrđuje i opisuje zakonitosti nekoga jezika, ...
Guberina, Petar
Guberina, Petar (1913–2005), hrv. romanist, fonetičar i filolog; uveo kod nas stilistiku i saussureovsku ...
histeron-proteron
histeron-proteron (grč.), retorička figura koja se sastoji u okretanju naravnoga (kronološkoga ili logičkog) ...
123

Krležijana


Hrvatski biografski leksikon


Hrvatski obiteljski leksikon

Medicinski leksikon


Istarska enciklopedija


Pomorski leksikon

Filmski leksikon


Filmska ekciklopedija


Nogometni leksikon© LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA 2009. - 2020.