Početna O portalu Upute Kontakt

LZMK
Portal znanja LZMK

LZMK
Portal znanja LZMK

 
Točan izraz Točan izraz  
Izraz nađen u natuknici Izraz nađen u natuknici  
Izraz nađen u tekstu Izraz nađen u tekstu  

Rezultati 1 - 15. od ukupno 26
rezultata po stranici
 
rabin
rabin (lat. iz hebr. ili aramejskoga), žid. vjerski učitelj, poznavatelj Biblije, Talmuda i dr. spisa; ...

arabinoza
arabinoza, šećer iz grupe pentoza C5H10O5; priređuje se od arapske gume i drugih biljnih sluzi. ...
Karabin, Marijan
Karabin, Marijan ...
karabinka ili karabina
karabinka ili karabina (franc.), kratka lagana puška; glavno oružje konjaništva. ...
karabinjeri
karabinjeri (franc.), pov vojnici (pješaci ili konjanici) naoružani sabljama i karabinkama, javljaju ...
Rabin, Yitzhaq
Rabin, Yitzhaq (1922–95), izr. političar; načelnik gl. stožera za Sedmodnevnoga rata 1967., premijer ...

abba
abba (aramejski). 1. Starozavjetni naziv za praoca, proroka. 2. Na starokršć. Istoku, glavar zajednice, ...
Akiba ben Josef
Akiba ben Josef (Rabbi Akiba) (o. 55–135), žid. rabin i talmudist; sastavio prvi opsežni zbornik → Mišne, ...
Arafat, Jaser
Arafat, Jaser (1929–2004), palestinski političar; vođa Palestinske Oslobodilačke Organizacije (PLO). ...
Gemara
Gemara (aramejski gəmāra: dopuna), drugi dio Talmuda, nastao u rabinskim školama Palestine (3–4. st.) ...
hagada
hagada (Haggada, Agada) (hebr.: priča), nekanonski, pripovjedni dio Talmuda; povijesno-moralni dio rabinske ...
halaka
halaka (hebr. od aramejskoga: put, zakon), juridički dio žid. rabinske predaje sadržane u talmudskoj ...
Izrael
Izrael, država u JZ Aziji; 20 700 km2, bez okupiranoga teritorija (7500 km2), 6 508 400 st. Sastoji ...
judaizam
judaizam. 1. Izraelska religija, a zatim žid. nacionalno i socijalno-polit. shvaćanje. 2. Struja u ranom ...
konzistorij
konzistorij (kasnolat.). 1. U carskome Rimu, palača ili dvorana gdje se sastajalo tajno carsko vijeće. ...
12

Krležijana


Hrvatski biografski leksikon


Hrvatski obiteljski leksikon

Medicinski leksikon


Nogometni leksikon


Pomorski leksikon


Tehnički leksikon

Filmski leksikon


Filmska ekciklopedija


Istarska enciklopedija© LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA 2009. - 2023.