Početna O portalu Upute Kontakt

LZMK
Portal znanja LZMK

LZMK
Portal znanja LZMK

 
Točan izraz Točan izraz  
Izraz nađen u natuknici Izraz nađen u natuknici  
Izraz nađen u tekstu Izraz nađen u tekstu  

Rezultati 1 - 15. od ukupno 29
rezultata po stranici
 
polimeri
polimeri (grč.) (makromolekularni spojevi), tvari izgrađene od makromolekula; strukturne jedinice u ...

biopolimeri
biopolimeri (grč.), polimerne tvari od posebne važnosti u životu stanice; najznačajniji: bjelančevine, ...
kopolimerizacija
kopolimerizacija, kem polimerizacija dvaju ili više raznovrsnih monomera uz nastajanje makromolekula ...
polimerija
polimerija. 1. biol genetička pojava pri kojoj više gena kontrolira jedno nasljedno svojstvo. 2. kem oznaka ...
polimerizacija
polimerizacija, spajanje pojedinačnih molekula (monomera) nezasićenoga spoja u makromolekule (polimera) ...

akrilna kiselina
akrilna kiselina, bezbojna tekućina CH2 = CH · COOH; njezini esteri i drugi derivati daju polimerizacijom ...
asocijacija
asocijacija (lat.). 1. Udruženje, udruga, savez; udruživanje, povezivanje. 2. psih pravilno pridruživanje ...
bjelančevine
bjelančevine (proteini), složeni org. spojevi, biopolimeri, sastavljeni od oko 20 vrsta aminokiselina, ...
buna
buna, sintetski kaučuk dobiven polimerizacijom butadiena s pomoću natrija. ...
elastomeri
elastomeri, elastični polimeri, koji nakon iskrivljavanja ponovno poprimaju svoj prijašnji oblik (kaučuk, ...
fiksacija
fiksacija (lat.). 1. Učvršćenje, pričvršćivanje, ustaljivanje. 2. kem redukcija na čvrsti oblik. 3. Postupak ...
Flory, Paul John
Flory, Paul John (1910–85), am. kemičar; znatno pridonio objašnjenju mehanizama polimerizacije. 1974. ...
lančana reakcija
lančana reakcija. 1. kem reakcija u kojoj jedan proizvod prethodnoga procesa (npr. slobodni radikal ili ...
makromolekule
makromolekule (grč.+lat.), velike molekule sa svojstvima koloida, većinom produkti polimerizacije i ...
metaldehid
metaldehid, produkt polimerizacije acetaldehida (tetramer); služi kao kruto gorivo za posebne uvjete ...
12

Krležijana


Hrvatski biografski leksikon

Medicinski leksikon


Istarska enciklopedija

Filmski leksikon


Nogometni leksikon

Hrvatski obiteljski leksikon


Pomorski leksikon© LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA 2009. - 2019.