Početna O portalu Upute Kontakt

LZMK
Portal znanja LZMK

LZMK
Portal znanja LZMK

 
Točan izraz Točan izraz  
Izraz nađen u natuknici Izraz nađen u natuknici  
Izraz nađen u tekstu Izraz nađen u tekstu  

Rezultati 1 - 15. od ukupno 28
rezultata po stranici
 
lingvistika
lingvistika (lat.), jezikoslovlje, znanost (odn. skup znanosti) o jeziku; znanost koja proučava zakonitosti ...

arealna (spacijalna) lingvistika
arealna (spacijalna) lingvistika, smjer u jezičnim istraživanjima koji, među ostalim, tumači da položaj ...
etnolingvistika
etnolingvistika (grč.+lat.), dio lingvistike koji proučava jezik kao izraz kulture jedne jezične zajednice, ...
funkcionalna lingvistika
funkcionalna lingvistika → funkcionalizam 2. ...
geografska lingvistika ili lingvistička geografija
geografska lingvistika ili lingvistička geografija, oblik dijalektologije koji proučava teritorijalnu ...
interlingvistika
interlingvistika (lat.), dio lingvistike koji se bavi proučavanjem stvaranja i funkcioniranja različitih ...
lingvistika teksta
lingvistika teksta, grana lingvistike koja polazi od spoznaje da rečenica nije najveća jezična jedinica, ...
neurolingvistika
neurolingvistika (grč.+lat.), disciplina koja proučava veze između promjena u jeziku osobe i neuroloških ...
primijenjena lingvistika
primijenjena lingvistika, istraživanja koja se služe rezultatima lingvistike u užem smislu riječi radi ...
psiholingvistika
psiholingvistika (grč.+lat.), dio lingvistike i psihologije koji proučava probleme u svezi s psihološkim ...
sociolingvistika
sociolingvistika (lat.), grana lingvistike kojoj je predmet proučavanje odnosa između ljudskoga jezika ...
strukturalna lingvistika
strukturalna lingvistika, više različitih smjerova u lingvistici 20. st. utemeljenih na učenju da je ...
tipološka lingvistika
tipološka lingvistika, jezikoslovna grana koja proučava osobitosti unutarnjega ustrojstva jezika na ...

aglutinativni jezici
aglutinativni jezici, jezici u kojima se riječi i oblici tvore (kao u turskom i madžarskom) pripajanjem, ...
Bally, Charles
Bally, Charles (1865–1947), švic. lingvist; bavio se općom lingvistikom, teoretskom gramatikom te posebno ...
12

Krležijana


Hrvatski biografski leksikon

Medicinski leksikon


Istarska enciklopedija

Filmski leksikon


Nogometni leksikon

Hrvatski obiteljski leksikon© LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA 2009. - 2018.