Početna O portalu Upute Kontakt

LZMK
Portal znanja LZMK

LZMK
Portal znanja LZMK

 
Točan izraz Točan izraz  
Izraz nađen u natuknici Izraz nađen u natuknici  
Izraz nađen u tekstu Izraz nađen u tekstu  

Rezultati 1 - 15. od ukupno 17
rezultata po stranici
 
lateral
lateral (lat. latus: bok, strana), bočni suglasnik koji se artikulira tako što uz središnju prepreku ...

bilateralan
bilateralan (lat.), dvostran, obostran, obvezatan po obje strane (npr. ugovor). ...
kolateralan
kolateralan (novolat.), pobočni, pokrajnji, sporedni; popratni, uzgredan. – Kolateralne žrtve; kolateralna ...
kolaterali
kolaterali (lat.) srodnici po pobočnoj liniji. ...
lateralan
lateralan (lat.), bočni, pobočni, pokrajnji. ...
multilateralan
multilateralan (lat.), mnogostran, višestran; multilateralni ugovor, ugovor sklopljen između više stranaka ...
unilateralan
unilateralan (lat.), jednostran. supr bilateralan, multilateralan. ...

arealna (spacijalna) lingvistika
arealna (spacijalna) lingvistika, smjer u jezičnim istraživanjima koji, među ostalim, tumači da položaj ...
l
l 1. Šesnaesto slovo hrv. latinice i jedanaesto (ili dvanaesto) u većini drugih latiničnih sustava. ...
lj
lj 1. Dvostruko slovo (digram) hrv. latinice, načinjeno udruživanjem l i j, na 17. mjestu hrv. abecede; ...
međunarodni ugovori
međunarodni ugovori, pravni poslovi kojima se uređuju odnosi (polit., ekon. i kult.) između subjekata ...
mekušci
mekušci (Mollusca), veliko koljeno životinja (više od 100 000 vrsta), mekana, bilateralno simetrična ...
Opći sporazum o carinama i trgovini
Opći sporazum o carinama i trgovini (engl. General Agreement on Tariffs and Trade, akr. GATT), multilateralni ...
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (engl. Organization for Economic Cooperation and Development, ...
polusvitkovci
polusvitkovci (crijevodisači; Hemichordata, Enteropneusta), potkoljeno bilateralno simetričnih morskih ...
12

Krležijana


Hrvatski biografski leksikon

Medicinski leksikon


Istarska enciklopedija

Filmski leksikon


Nogometni leksikon

Hrvatski obiteljski leksikon© LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA 2009. - 2018.