Početna O portalu Upute Kontakt

LZMK
Portal znanja LZMK

LZMK
Portal znanja LZMK

 
Točan izraz Točan izraz  
Izraz nađen u natuknici Izraz nađen u natuknici  
Izraz nađen u tekstu Izraz nađen u tekstu  

Rezultati 1 - 15. od ukupno 18
rezultata po stranici
 
konvent
konvent (lat.). 1. Kod Rimljana, sudbeno zasjedanje. 2. U ranokršć. doba, sastanak redovnika; u sr. vijeku, ...

konventualci
konventualci (lat.), kat. red, ogranak franjevaca, osn. 1517. ...

Carrier, Jean-Baptiste
Carrier, Jean-Baptiste (1756–94), franc. revolucionar; član Konventa 1787. Zbog krvološtva u Nantesu ...
Desmoulins, Camille
Desmoulins, Camille (1760–94), franc. revolucionar; inicijator juriša na Bastilleu (1789) i kralj. dvorac ...
Francuska
Francuska, država u Z Europi; 543 965 km2, 58 518 748 st. Gl. grad Pariz; veliki gradovi: Marseille, ...
germinal
germinal (franc.), sedmi mjesec u franc. republikanskom kalendaru (uveo ga Konvent 1792). ...
Haiti
Haiti, država u Z dijelu otoka Hispaniola u Karipskome moru; 27 700 km2, 7 958 964 st. Gl. grad Port-au-Prince. ...
Hébert, Jacques René
Hébert, Jacques René (1757–94), franc. novinar i političar; vođa najradikalnije skupine u Nacionalnom ...
Hérault de Séchelles, Marie Jean
Hérault de Séchelles, Marie Jean (1759–94), franc. odvjetnik, prišao Revoluciji; predsj. Jakobinskoga ...
Kolbe, Maksymilijan, sv.
Kolbe, Maksymilijan, sv. (pr. ime Rajmund K.), (1894–1941), polj. svećenik i mučenik; franjevac konventualac, ...
Lukačić, Ivan
Lukačić, Ivan (1584–1648), hrv. skladatelj; šibenski konventualac, magister musices, dirigent i orguljaš ...
Marat, Jean-Paul
Marat, Jean-Paul (1743–93), franc. revolucionar; korjeniti jakobinac, član Konventa; kao izdavač lista ...
montanjari
montanjari (franc. montagnards: brđani), za Franc. revolucije, naziv za članove Konventa koji su sjedili ...
Paine, Thomas
Paine, Thomas (1737–1809), am. polit. i filoz. pisac. Jedan od duhovnih začetnika am. revolucije, zagovornik ...
Robespierre, Maximilien de
Robespierre, Maximilien de (1758–94), franc. revolucionar; odvjetnik; vođa montanjara u Konventu; 1793. ...
12

Krležijana


Hrvatski biografski leksikon

Medicinski leksikon


Istarska enciklopedija

Filmski leksikon


Nogometni leksikon

Hrvatski obiteljski leksikon© LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA 2009. - 2018.