Početna O portalu Upute Kontakt

LZMK
Portal znanja LZMK

LZMK
Portal znanja LZMK

 
Točan izraz Točan izraz  
Izraz nađen u natuknici Izraz nađen u natuknici  
Izraz nađen u tekstu Izraz nađen u tekstu  

Rezultati 1 - 14. od ukupno 14
rezultata po stranici
 
kontekst
kontekst (lat.), govorna, odn. misaona cjelina kojoj neka riječ, rečenica, izjava i sl. pripada i po ...

alomorf
alomorf (grč.), varijanta morfema uvjetovana kontekstom. ...
Bućan, Boris
Bućan, Boris (1947), hrv. grafički oblikovatelj. Bavi se oblikovanjem plakata, os. kazališnih (Žar ptica; ...
elipsa
elipsa (grč.). 1. mat krivulja kod koje je zbroj udaljenosti svake njezine točke od njezinih dvaju fokusa ...
futur
futur (lat.), lingv buduće vrijeme, glagolski oblik kojim se izriče buduća glagolska radnja u odnosu ...
Kombol, Mihovil
Kombol, Mihovil (1883–1955), hrv. povjesničar književnosti; stariju hrv. književnost promatrao unutar ...
konotacija
konotacija (lat.), posebno značenje što ga riječ ili izričaj dobiva u danom kontekstu ili situaciji; ...
Kravar, Zoran
Kravar, Zoran (1948), hrv. književni teoretičar i povjesničar; isprva objavljuje studije o hrv. književnosti ...
partija
partija (franc. preko njem. ili rus.). 1. Polit. stranka; u pov. kontekstu ob. Komunistička stranka. ...
Reid, Christopher
Reid, Christopher (1950), engl. pjesnik. Drži da pjesništvo slika svijet televizije, medijâ i urbanoga, ...
Roth, Philip
Roth, Philip (1933–2018), am. književnik; s izrazitim smislom za ironiju, komiku i za groteskno; bavi ...
semantika
semantika (grč.). 1. Grana lingvistike koja se bavi proučavanjem značenja (semantičkoga sadržaja) jezičnih ...
uloga
uloga. 1. Djelatnost pojedinca u kontekstu dr. djelatnosti radi ostvarenja kakva društv. interesa. 2. ...
zamjenica
zamjenica, vrsta riječi koja »zamjenjuje« imena, njihov je supstitut, tj. kao općeniti, shematski termin ...

Krležijana


Hrvatski biografski leksikon

Medicinski leksikon


Istarska enciklopedija

Filmski leksikon


Nogometni leksikon

Hrvatski obiteljski leksikon© LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA 2009. - 2018.