Početna O portalu Upute Kontakt

LZMK
Portal znanja LZMK

LZMK
Portal znanja LZMK

 
Točan izraz Točan izraz  
Izraz nađen u natuknici Izraz nađen u natuknici  
Izraz nađen u tekstu Izraz nađen u tekstu  

Rezultati 1 - 15. od ukupno 25
rezultata po stranici
 
komesar
komesar (lat. preko franc. i njem.), službena osoba s posebnim ovlastima; povjerenik. ...

komesarijat
komesarijat, povjereništvo, naziv za različite drž. i adm. ustanove; opseg, ukupnost komesarovih ovlasti. ...

Badoglio, Pietro
Badoglio, Pietro (1871–1956), tal. maršal; od 1919. komesar Julijske krajine; za fašizma generalni guverner ...
Bakarić, Vladimir
Bakarić, Vladimir (1912–83), hrv. političar; polit. komesar GŠ Narodnooslobodilačke vojske Hrvatske; ...
Čičerin, Georgij Vasiljevič
Čičerin, Georgij Vasiljevič (1872–1936), političar i diplomat u bivšem SSSR-u; 1918–30. nar. komesar ...
Ču En-laj
Ču En-laj (Zhou Enlai) (1898–1976), kin. političar i državnik. Jedan od organizatora Crvene armije, ...
Dzierżyński, Feliks
Dzierżyński (Dzeržinski), Feliks (1877–1926), sovj. političar polj. podrijetla; jedan od vođa Oktobarske ...
GPU
GPU (akr. od rus. Gosudarstvennoe političeskoe upravlenie: Državna politička uprava), sovj. tajna policija, ...
Henlein, Konrad
Henlein, Konrad (1898–1945), sudetsko-njem. političar; nacistički vođa Sudetsko-njem. stranke od 1935. ...
KGB
KGB (akr. od rus. Komitet gosudarstvennoj bezopasnosti: Komitet državne sigurnosti), sovj. agencija ...
Lauriston, Alexandre Jacques Bernard Lawde
Lauriston, Alexandre Jacques Bernard Lawde (1768–1828), franc. maršal; 1800. Napoleonov pobočnik, 1806. ...
Lenjin, Vladimir Iljič
Lenjin, Vladimir Iljič (pr. prezime Uljanov) (1870–1924), rus. revolucionar, državnik i publicist; 1895. ...
Lerman, Dragutin
Lerman, Dragutin (1863–1918), hrv. putopisac i istraživač; istraživao Kongo, bio član Stanleyeve ekspedicije, ...
Lunačarski, Anatolij Vasiljevič
Lunačarski, Anatolij Vasiljevič (1875–1933), rus. političar i književnik. Boljševik, sudjelovao u revoluciji ...
Nansen, Fridtjof
Nansen, Fridtjof (1861–1930), norv. polarni istraživač, zoolog i diplomat; istraživao Grenland i Arktik; ...
12

Krležijana


Hrvatski biografski leksikon


Hrvatski obiteljski leksikon

Medicinski leksikon


Istarska enciklopedija


Pomorski leksikon

Filmski leksikon


Filmska ekciklopedija


Nogometni leksikon© LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA 2009. - 2020.