Početna O portalu Upute Kontakt

LZMK
Portal znanja LZMK

LZMK
Portal znanja LZMK

 
Točan izraz Točan izraz  
Izraz nađen u natuknici Izraz nađen u natuknici  
Izraz nađen u tekstu Izraz nađen u tekstu  

Rezultati 1 - 15. od ukupno 15
rezultata po stranici
 
klauzula
klauzula (lat.), dodatak, zaporka, pripomena. U obveznim ugovorima, odredba kojom se uređuju odnosi ...

paritetna (zaštitna) klauzula
paritetna (zaštitna) klauzula, odredba u ekon.-financ. ugovorima koja štiti vjerovnika od eventualne ...
valutna klauzula
valutna klauzula, odredba u kupoprodajnom ili kakvom drugom ugovoru radi zaštite vjerovnika ugovorne ...

a vista
a vista (tal.: po viđenju), klauzula za čekove i mjenice plative po podnesku. ...
Calvo, Carlos
Calvo, Carlos (1824–1906), arg. pravnik i diplomat. Njegovu tezu o nedopustivosti upotrebe sile radi ...
CIF
CIF (engl. kratica za cost, insurance, freight: troškovi, osiguranje, vozarina), klauzula iz ugovora ...
del credere
del credere (tal.: na vjeru), klauzula kojom komisionar komitentu sam pruža posebno pojačano jamstvo ...
FOB
FOB (akr. od engl. free on board: slobodno na brod), klauzula iz ugovora o kupoprodaji robe koja se ...
franko
franko (tal.), trgovinska klauzula koja obvezuje prodavača da o svom trošku, po utvrđenoj cijeni, dostavi ...
preferencijal
preferencijal (lat. preko njem.), posebna carinska povlastica; primjenjuje se između dviju zemalja prema ...
rebus sic stantibus
rebus sic stantibus (lat.: dok stvari tako stoje), klauzula da je ugovor zaključen pod određenim uvjetima ...
rekta
rekta (lat.), vrsta mjenice, vrijednosnoga papira (neprenosivoga ili na imenovanu osobu); rekta-klauzula, ...
talac
talac, osoba dana ili silom uzeta u zalog. Već u ant. doba jedna je država davala taoca drugoj kao jamstvo ...
Tilsitski mir
Tilsitski mir, mirovni ugovori između Francuske i Rusije te Francuske i Turske sklopljeni 1807. Pruska ...
viza
viza (lat.), klauzula kojom mjerodavni drž. organ odobrava ulaz, izlaz, boravak ili prolaz (tranzit) ...

Krležijana


Hrvatski biografski leksikon


Hrvatski obiteljski leksikon

Medicinski leksikon


Istarska enciklopedija


Pomorski leksikon

Filmski leksikon


Filmska ekciklopedija


Nogometni leksikon© LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA 2009. - 2020.