Početna O portalu Upute Kontakt

LZMK
Portal znanja LZMK

LZMK
Portal znanja LZMK

 
Točan izraz Točan izraz  
Izraz nađen u natuknici Izraz nađen u natuknici  
Izraz nađen u tekstu Izraz nađen u tekstu  

Rezultati 1 - 15. od ukupno 55
rezultata po stranici
 
Adonaj
Adonaj (hebr.: moj Gospodin), starozavjetni hebr. naziv za Boga, umjesto svetoga imena Jahve, koje se ...
alibi
alibi (lat.: drugdje), pravo obrambeno sredstvo kojim okrivljeni dokazuje svoju nevinost, tvrdeći da ...
apertura
apertura (lat.). 1. fiz otvor na nekom, najčešće optičkom instrumentu (fotografskom objektivu), ob. se ...
artikulacija
artikulacija (lat.). 1. lingv tvorba jezičnih glasova (i glasovnih skupina) usklađenim djelovanjem ...
asimilacija
asimilacija (lat.). 1. Izjednačivanje, slijevanje, stapanje. 2. lingv artikulacijsko izjednačivanje ili ...
c
c 1. Treće slovo latinične abecede. 2. lingv znak za zatvorno-tjesnačni sliveni suglasnik ili afrikatu ...
cédille ili sedilja
cédille ili sedilja (franc. iz španj.), u latiničnom pismu kod različitih jezika, dijakritički znak ...
Cigani
Cigani (prema pučkom izgovoru za biz. grč. athinganos: nedodirljiv; prvotno naziv za manihejsku sljedbu ...
diftong
diftong (grč.), dvoglas, 2 samoglasnika izgovorena u jedan mah (kao 1 slog), pri čemu je jedan (jezgra ...
diktafon
diktafon (lat.+grč.), aparat za bilježenje i reprodukciju izgovorenih riječi, konstruiran na bazi magnetofona. ...
dislalija
dislalija (grč.), psih teškoća ili poremećaj u govoru os. u izgovoru. ...
dizartrija
dizartrija (grč.), govorni poremećaj, nejasan izgovor zbog oštećene artikulacije glasova; uzroci: bulbarna ...
ekavica
ekavica (ekavski govor, ekavština), naziv za izgovor samoglasnika e u slogovima gdje se nekoć nalazio ...
enklitika
enklitika (grč.), naslonjenica, riječ koja u rečenici nema vlastita naglaska, nego se izgovara zajedno ...
eseri
eseri (od izgovora rus. krat. SR: socijalni revolucionari), politička stranka u Rusiji 1902–22., zalagala ...
1234

Krležijana


Hrvatski biografski leksikon


Hrvatski obiteljski leksikon

Medicinski leksikon


Nogometni leksikon


Pomorski leksikon


Tehnički leksikon

Filmski leksikon


Filmska ekciklopedija


Istarska enciklopedija© LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA 2009. - 2020.