Početna O portalu Upute Kontakt

LZMK
Portal znanja LZMK

LZMK
Portal znanja LZMK

 
Točan izraz Točan izraz  
Izraz nađen u natuknici Izraz nađen u natuknici  
Izraz nađen u tekstu Izraz nađen u tekstu  

Rezultati 1 - 14. od ukupno 14
rezultata po stranici
 
fauna
fauna (lat.), naziv za sav životinjski svijet određenoga područja: kontinenta, države, kraja, nekoga ...
Fauna
Fauna, rim. mit, božica plodnosti. ...

dubokomorska fauna
dubokomorska fauna, morske životinje koje žive na dubinama većima od 200 m; prilagođene su mraku, velikom ...

Ercegović, Ante
Ercegović, Ante (1895–1969), hrv. botaničar, oceanograf; posebno proučavao alge Jadranskoga mora. Fauna ...
Galápagos
Galápagos (španj. Archipiélago de Colón), vulkanska otočna skupina u I dijelu Tihoga oceana; 7812 km2, ...
jura
jura, drugo razdoblje mezozoika; trajalo o. 55 mil. god. Zbog znatnih epirogenetskih pokreta dolazi ...
karbon
karbon (lat.), geol peto razdoblje paleozoika; trajao o. 65 mil. god. U srednjem k. hercinska orogeneza. ...
luperkalije
luperkalije (lat. Lupercalia), starorim. svetkovina u čast boga pastira Fauna. ...
more
more, vodene mase na površini Zemlje, prosječno jednakih fiz. i kem. svojstava, koje su međusobno ...
pelagijal
pelagijal (grč.), područje otvorenoga mora, biocenoza slobodnih voda; graniči s litoralom i bentalom. ...
Samarske stijene
Samarske stijene, vapnenačka planinska skupina u Velikoj Kapeli, Hrvatska; najviši vrh 1294 m. Krška ...
Sejšeli
Sejšeli (Seychelles), otočna država u Z dijelu Indijskoga oceana; 455 km2, 75 876 st. Gl. grad Victoria ...
Vinja, Vojmir
Vinja, Vojmir (1921-2007), hrv. romanist, leksikograf; proučavao romanske (dalmatske) ostatke na obali ...
zoogeografija
zoogeografija (grč.), grana zoologije koja proučava zakonitosti u raširenosti životinjskih vrsta na ...

Krležijana


Hrvatski biografski leksikon

Medicinski leksikon


Istarska enciklopedija

Filmski leksikon


Nogometni leksikon

Hrvatski obiteljski leksikon© LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA 2009. - 2018.