Početna O portalu Upute Kontakt

LZMK
Portal znanja LZMK

LZMK
Portal znanja LZMK

 
Točan izraz Točan izraz  
Izraz nađen u natuknici Izraz nađen u natuknici  
Izraz nađen u tekstu Izraz nađen u tekstu  

Rezultati 1 - 15. od ukupno 30
rezultata po stranici
 
dužina
dužina. 1. mat dio pravca između dviju točaka; kod površine, naziv za veću dimenziju; kod tijela, naziv ...

geografska dužina
geografska dužina (longituda), kutna udaljenost neke točke od početnoga meridijana (Greenwich) na ...
sferna dužina
sferna dužina, najkraća spojnica između dviju točaka kugline površine (luk između njih). ...

arcus
arcus (lat.: luk), mat lučna mjera: dužina luka kružnice (s jediničnim polumjerom) koja odgovara središnjem ...
cirkumfleks
cirkumfleks (lat.), lingv znak ^ ili ~ iznad slova, kojim se obilježuje: 1. u hrvatskom, dugi silazni ...
dijagonala
dijagonala (grč.), spojna dužina između dvaju nesusjednih vrhova višekutnika. ...
dimenzija
dimenzija (lat.). 1. mat mjera u jednom smjeru (npr. dužina, širina, visina, opseg), izmjera. 2. fiz odnos ...
dolihocefalija
dolihocefalija (grč.), oblik glave kod kojega je dužina u odnosu prema širini znatno veća. ...
dvotočje
dvotočje (dvije točke). 1. Pravopisni znak (:), bilježi se obično a) ispred niza riječi kojima se nešto ...
geografske koordinate
geografske koordinate, veličine koje određuju položaj neke točke na Zemljinoj površini, tj. geografska ...
Hierro
Hierro (Ferro), španj. otok u skupini Kanarskih otoka; 277 km2, 8533 st. Upravno središte Valverde. ...
karting
karting (engl.), šport. natjecanje s malim vozilima bez karoserije: najveća dužina vozila je 182 cm, ...
kartometrija
kartometrija (grč.), metoda određivanja veličine i značajki zemljišta izmjerom dužina, kutova i površina ...
kurvimetar
kurvimetar (lat.), sprava za mjerenje dužina krivih linija (putova, rijeka i dr.) na zemljopisnim kartama. ...
kvantiteta
kvantiteta (lat. preko njem.). 1. Kolikoća, svojstvo veličine, proširenosti odn. mnoštva. 2. filoz → kvaliteta. ...
12

Krležijana


Hrvatski biografski leksikon

Medicinski leksikon


Istarska enciklopedija

Filmski leksikon


Nogometni leksikon

Hrvatski obiteljski leksikon© LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA 2009. - 2018.