Početna O portalu Upute Kontakt

LZMK
Portal znanja LZMK

LZMK
Portal znanja LZMK

 
Točan izraz Točan izraz  
Izraz nađen u natuknici Izraz nađen u natuknici  
Izraz nađen u tekstu Izraz nađen u tekstu  

Rezultati 1 - 15. od ukupno 17
rezultata po stranici
 
diktatura
diktatura (lat.). 1. Vladavina diktatora. 2. Neograničena vlast pojedinca, skupine ili klase u državi. ...

Šestosiječanjska ili Šestojanuarska diktatura
Šestosiječanjska ili Šestojanuarska diktatura (1929–34), pov u Kraljevini Jugoslaviji, razdoblje diktature ...

Albanija
Albanija, država na Balkanskom poluotoku, dijelom uz Jadransko more; 28 748 km2, 3 087 200 st. Gl. grad ...
Dominikanska Republika
Dominikanska Republika, država u I i sr. dijelu otoka Hispaniole (Haiti); 48 715 km2, 8 230 720 st. ...
Grieg, Johan Nordahl Brun
Grieg, Johan Nordahl Brun (1902–43), norv. romanopisac i putopisac; razmatra bitna pitanja svojega doba ...
Jugoslavija
Jugoslavija, država nekoliko južnosl. i drugih naroda, koja je s različitim državnim ustrojem i geopolit. ...
Kautsky, Karl
Kautsky, Karl (1854–1938), njem. političar i publicist, socijaldemokrat; teoretičar i vođa Druge internacionale, ...
marksizam
marksizam, polit., filoz., sociološko i pov. učenje nastalo razvojem mišljenja K. Marxa i njegovih učenika. ...
Njemačka
Njemačka, država u sr. Europi; 357 021 km2, 82 440 309 st. Gl. grad Berlin; veći gradovi: Hamburg, ...
Pakistan
Pakistan, država u J Aziji; 796 095 km2, 134 699 000 st. Gl. grad Islāmābād; veći gradovi: Karāchi, ...
Portugal
Portugal, država u JZ dijelu Pirenejskoga poluotoka; 92 391 km2 (s Azorima i Madeirom), 10 356 117 st. ...
Pribićević, Svetozar
Pribićević, Svetozar (1875–1936), hrv. političar; od 1903. vođa Srp. samostalne stranke, suosnivač ...
Rumunjska
Rumunjska, država u JI Europi, 237 500 km2, 21 680 974 st. Gl. grad Bukurešt (Bucureşti). Veći gradovi: ...
Salvemini, Gaetano
Salvemini, Gaetano (1873–1957), tal. povjesničar; antifašist, izbjegao u SAD, gdje je od 1933. bio sveuč. ...
Savez Sovjetskih Socijalističkih Republika
Savez Sovjetskih Socijalističkih Republika (akr. SSSR), savezna država (prije raspada 22 275 700 km2 ...
12

Krležijana


Hrvatski biografski leksikon


Hrvatski obiteljski leksikon

Medicinski leksikon


Nogometni leksikon


Pomorski leksikon


Tehnički leksikon

Filmski leksikon


Filmska ekciklopedija


Istarska enciklopedija© LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA 2009. - 2020.