Početna O portalu Upute Kontakt

LZMK
Portal znanja LZMK

LZMK
Portal znanja LZMK

 
Točan izraz Točan izraz  
Izraz nađen u natuknici Izraz nađen u natuknici  
Izraz nađen u tekstu Izraz nađen u tekstu  

Rezultati 1 - 15. od ukupno 16
rezultata po stranici
 
corpus
corpus (lat.: tijelo), zbirka, zbornik (Justinijanov Corpus iuris civilis). ...

corpus delicti
corpus delicti (lat.), predmet kojim je učinjeno ili na kojem je učinjeno kazneno djelo; trag koji je ...
Corpus separatum
Corpus separatum (lat.: zasebno tijelo), pov naziv za pravni položaj Rijeke kojim je Ugarski sabor nakon ...
habeas corpus
habeas corpus (lat.: da ti imaš tijelo), početne riječi engl. zakona (donesenoga u parlamentu 1679) ...

Hermes Trismegist(os)
Hermes Trismegist(os) (grč.: H. tri puta najveći), grč. nadimak boga Mjeseca Thotha, egip. boga mnogih ...
Hipokrat
Hipokrat (← 460. do ← 377), najveći grč. i ant. liječnik, »otac znanstvene medicine«; smatrao da zdravlje ...
Justinijan I.
Justinijan I., zvan Veliki (482–565), biz. car od 527. Osvojivši Italiju, Dalmaciju, S Afriku, dio Španjolske, ...
konkordancija
konkordancija (novolat.). 1. Slaganje, podudaranje. 2. Popis riječi (pojmova) s naznakom mjestâ na kojima ...
Pandekta
Pandekta (grč.), naslov opsežnih rasprava iz rimskoga prava što su ih objavljivali pojedini slavni rim. ...
Paulo, Julije
Paulo, Julije (poč. 3. st.), rim. pravnik; iz njegovih je djela preuzet velik broj citata u Justinijanov ...
Pomponije, Seksto
Pomponije, Seksto (2. st.), rim. pravnik; njegova se mišljenja često navode u Justinijanovu djelu Corpus ...
prava čovjeka
prava čovjeka, skup osnovnih, osobnih, polit., gospodarstvenih, soc. i kult. prava i sloboda čovjeka. ...
Riječka krpica
Riječka krpica, naziv za umetak kojim je na bečkom dvoru promijenjen izvorni tekst čl. 66 Hrvatsko-ugarske ...
rimsko pravo
rimsko pravo, skup pravnih pravila koja su važila u rim. državi od njezinih početaka (← 753) do smrti ...
Urban IV.
Urban IV (o. 1200–64), papa od 1261; utemeljio svetkovinu Presvetoga Sakramenta (Corpus Domini). ...
12

Krležijana


Hrvatski biografski leksikon

Medicinski leksikon


Istarska enciklopedija

Filmski leksikon


Nogometni leksikon

Hrvatski obiteljski leksikon© LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA 2009. - 2018.