Početna O portalu Upute Kontakt

LZMK
Portal znanja LZMK

LZMK
Portal znanja LZMK

 
Točan izraz Točan izraz  
Izraz nađen u natuknici Izraz nađen u natuknici  
Izraz nađen u tekstu Izraz nađen u tekstu  

Rezultati 1 - 10. od ukupno 10
rezultata po stranici
 
alkil
alkil, jednovalentni org. radikal, izveden od zasićenih ugljikovodika odvajanjem jednog atoma H iz molekule, ...

alkeni
alkeni (olefini, alkileni), nezasićeni ugljikovodici opće formule CnH2n; vrlo su reaktivni, lako oksidiraju; ...
amini
amini (lat.), org. spojevi koji se odvode od amonijaka zamjenom jednog (primarni a.), dvaju (sekundarni ...
arsin
arsin, 1. arsenovodik (→ arsen); 2. derivat arsenovodika u kojem su jedan ili više atoma vodika zamijenjeni ...
eteri
eteri (njem. iz grč.), org. kem. spojevi kod kojih su dva alkila vezana preko kisika, redovito tekućine ...
Fittig, Rudolf
Fittig, Rudolf (1835–1910), njem. kemičar, prof. u Strasbourgu; otkrio važne org. spojeve; sintetizirao ...
hidroboracija
hidroboracija, adicija diborana (BH3)2 ili alkilborana R2BH na alkene odnosno alkine; omogućuje raznovrsne ...
ketoni
ketoni (grč.), org. spojevi koji u molekuli sadrže karbonilnu skupinu =CO vezanu na dva alkila; nastaju ...
tiocijanati ili rodanidi
tiocijanati ili rodanidi, soli tiocijanatne kiseline (HCNS); kalijev tiocijanat KCNS osjetljiv je reagens ...
Wurtz, Charles Adolphe
Wurtz, Charles Adolphe (1817–84), franc. kemičar; izveo sintezu viših ugljikovodika iz alkil-halogenida ...

Krležijana


Hrvatski biografski leksikon


Hrvatski obiteljski leksikon

Medicinski leksikon


Nogometni leksikon


Pomorski leksikon


Tehnički leksikon

Filmski leksikon


Filmska ekciklopedija


Istarska enciklopedija© LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA 2009. - 2020.