Početna O portalu Upute Kontakt

LZMK
Portal znanja LZMK

LZMK
Portal znanja LZMK

 
Točan izraz Točan izraz  
Izraz nađen u natuknici Izraz nađen u natuknici  
Izraz nađen u tekstu Izraz nađen u tekstu  

Rezultati 1 - 15. od ukupno 37
rezultata po stranici
 
Sandžak
Sandžak, regija koja obuhvaća JZ Srbiju i S dio Crne Gore; naseljena pretežito Muslimanima. Poljodjelstvo, ...
sandžak
sandžak (tur.), vojna i upravno-teritorijalna jedinica u Osmanskom Carstvu. Više sandžaka ulazilo je ...

sandžakbeg
sandžakbeg (tur.), vrhovni voj. i upravni poglavar u sandžaku. ...

alajbeg
alajbeg (tur.). 1. Zapovjednik čete. 2. Zapovjednik spahija u sandžaku. Alajbegova slama, ničija imovina, ...
balkanski ratovi
balkanski ratovi. Prvi balkanski rat (1912–13), rat Srbije, Bugarske, Grčke i Crne Gore protiv Turske, ...
Banjaluka
Banjaluka, grad na Vrbasu u SZ Bosni; 143 000 st. Kult. središte SZ Bosne; sveuč., stručne škole, muzej, ...
Beogradski pašaluk
Beogradski pašaluk, uobičajeni naziv za adm. područje kojim su upravljali tur. namjesnici u Beogradu; ...
Bosanski pašaluk
Bosanski pašaluk, najveća upravno-teritorijalna jedinica na području BiH za tur. vladavine. Od osvojenih ...
Bosansko-hercegovački ustanak
Bosansko-hercegovački ustanak (1875–78), ustanak protiv tur. vlasti; zahvatio prvotno nemuslimansko ...
Bošnjaci
Bošnjaci. 1. Naziv za podanike bos. vladara u predosmansko doba (stariji naziv Bošnjanin) i podanike ...
Cernik
Cernik, selo S od Nove Gradiške, Hrvatska; 1853 st. – Neolitska nastamba, 1543–1687. sjedište sandžaka. ...
Crnojevići
Crnojevići, crnog. feud. loza; poslije Balšića preuzeli vlast u Zeti (1421). Ivan (1465–90), priznavši ...
Foča
Foča, grad na utoku Ćeotine u Drinu, I Bosna; 14 500 st. Veliki Han iz 17. st., Sahat-kula iz 18. st. ...
Frankapan, Franjo I.
Frankapan (Slunjski), Franjo I (1536–72), hrv.-slavonsko-dalm. ban 1567–72. Posljednji izdanak slunjske ...
Goražde
Goražde, grad na Drini u I Bosni, BiH; 16 300 st. U blizini HE Visoko Goražde. – Prvi spomen potječe ...
123

Krležijana


Hrvatski biografski leksikon

Medicinski leksikon


Istarska enciklopedija

Filmski leksikon


Nogometni leksikon

Hrvatski obiteljski leksikon© LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA 2009. - 2014.