Početna O portalu Upute Kontakt

LZMK
Portal znanja LZMK

LZMK
Portal znanja LZMK

 
Točan izraz Točan izraz  
Izraz nađen u natuknici Izraz nađen u natuknici  
Izraz nađen u tekstu Izraz nađen u tekstu  

Rezultati 1 - 15. od ukupno 69
rezultata po stranici
 
Mongoli
Mongoli (mongolski mongol: hrabri), u užem smislu riječi, naziv za mongolske narode altajske jezične ...

Mongolija
Mongolija, država u sr. Aziji; 1 565 500 km2, 2 373 493 st. Gl. grad Ulaanbaatar (Ulan Bator). Na ...
Mongolija, Unutrašnja
Mongolija, Unutrašnja (Nei Monggol), autonomna pokrajina u SZ Kini; 1 181 104 km2, 23,8 mil. st. Na ...
mongolizam
mongolizam (mongoloidna idiotija; Downov sindrom), prirođena tjelesna i duševna zaostalost; fizička ...
paleomongolidi
paleomongolidi, rasna loza mongolida; nastanjuju Sibir, J Aziju, JZ Kinu, Tibet, planinski sr. Borneo, ...

Arapi
Arapi, prvotno narodi semitskoga jezika nastanjeni na Arapskom poluotoku (prije širenja islama u 7. st.), ...
Burjati
Burjati, mongolski narod nastanjen uglavnom u Rusiji, većinom u Burjatiji; ima ih i u Mongoliji i u ...
Daleki istok
Daleki istok, geopolit. naziv kojim se, s eur. gledišta, označuju I područja euroaz. kopnene mase i ...
Damask
Damask (Dimašq i Ašh-Šam), gl. grad Sirije; 1 550 000 st. Arap. akademija znanosti; sveuč. Džamije, ...
Danilo Galicijski
Danilo Galicijski (1201–64), galicijsko-volinjski knez; stekao Voliniju 1229., a u borbi s Poljacima ...
Downov sindrom
Downov sindrom→ mongolizam ...
Džingis-kan
Džingis-kan (pr. ime Temudžin) (1155–1227), mongolski vojskovođa. Od 1206. veliki kan cijele Mongolije. ...
Esztergom
Esztergom (stari hrv. naziv Ostrogon), grad na Dunavu, nasuprot slovačkom gradu Šhírovu, S Madžarska; ...
geografska otkrića
geografska otkrića, otkrivanje i istraživanje nepoznatih krajeva Zemlje kroz putovanja trg. i pomorskih, ...
Gobi
Gobi (kin. Shamo), stepska i pustinjska visoravan u sr. Aziji; 1,3 mil. km2. Oštra, kontinentalna klima. ...
12345

Krležijana


Hrvatski biografski leksikon

Medicinski leksikon


Istarska enciklopedija

Filmski leksikon


Nogometni leksikon

Hrvatski obiteljski leksikon© LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA 2009. - 2014.