Početna O portalu Upute Kontakt

LZMK
Portal znanja LZMK

LZMK
Portal znanja LZMK

 
Točan izraz Točan izraz  
Izraz nađen u natuknici Izraz nađen u natuknici  
Izraz nađen u tekstu Izraz nađen u tekstu  

Rezultati 1 - 15. od ukupno 81
rezultata po stranici
 
Germani
Germani, skupno ime za etnički i jezično srodne skupine indoeur. naroda od kojih su potekli Nijemci, ...

Collegium Germanicum et Hungaricum
Collegium Germanicum et Hungaricum (lat.: Njemačko-ugarski kolegij, obično nazivan Germanicum), zavod ...
germanij
germanij (Ge, germanium), kem. element, at. br. 32, rel. at. masa 72,59; srodan siliciju; poluvodič, ...
Germanija
Germanija, pov starorim. naziv za zemlje u Njemačkoj između Rajne i Odre te S od gornjega i sr. Dunava, ...
Germanik, Julije Cezar
Germanik, Julije Cezar (← 15. do 19), rim. vojskovođa; ugušio ustanak Delmata (→ Batonski rat); pobjede ...
Germanikum
Germanikum (Collegium Germanicum), visoka škola u Rimu (osn. u 16. st.) za kat. svećenstvo s područja ...
germanistika
germanistika, jezikoslovna grana koja proučava germanske (u užem značenju samo njemački) jezike, književnosti, ...
germanizacija
germanizacija, nametanje germanskoga, os. njem. jezika i narodnosti negerm. ili nenjem. narodima. Provodila ...
germanizam
germanizam, lingv riječ ili konstrukcija kojega germ. jezika, najčešće njemačkoga, u njemu samome ili ...
Monumenta Germaniae Historica
Monumenta Germaniae Historica (lat.: Povijesni spomenici Njemačke; akr. MGH), najvažnija zbirka srednjovj. ...
pangermanizam
pangermanizam, polit. doktrina o ujedinjenju svih germanskih naroda; nastala u 19. st. iz težnji za ...

Abodriti
Abodriti. 1. (Bodriči) slav. pleme naseljeno na sr. Dunavu; 825. potpali pod Bugare. 2. (Obodriti), polapsko ...
Agripina, Mlađa
Agripina, Mlađa (15–59), kći Germanika i Agripine Starije; dala ubiti muža, cara Klaudija; pošto je ...
Agripina, Starija
Agripina, Starija (← 14. do 33), kći M. V. Agripe, mati Kaligulina; optužena zbog umorstva muža Germanika, ...
Arminije
Arminije (Arminius) (o. ← 17. do o. 19), vođa germ. Heruska; predvodio proturimski raspoložene Germane ...
12345...Posljednja

Krležijana


Hrvatski biografski leksikon

Medicinski leksikon


Istarska enciklopedija

Filmski leksikon


Nogometni leksikon

Hrvatski obiteljski leksikon© LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA 2009. - 2018.