Početna O portalu Upute Kontakt

LZMK
Portal znanja LZMK

LZMK
Portal znanja LZMK

 
Točan izraz Točan izraz  
Izraz nađen u natuknici Izraz nađen u natuknici  
Izraz nađen u tekstu Izraz nađen u tekstu  

Rezultati 1 - 15. od ukupno 19
rezultata po stranici
 
Blagaj
Blagaj, ruševine srednjovj. grada u blizini istoimenog sela na rijeci Sani, BiH. Grad su kraljevskom ...
Blagaj
Blagaj, selo s ruševinama starog grada kod vrela Bune, Mostar, BiH, 1804 st. Pod tim se imenom spominje ...

porto-blagajna
porto-blagajna, priručna blagajna koja isplaćuje poštanske marke i biljege, a može isplaćivati i druge ...
registar-blagajna
registar-blagajna (njem. Registrierkasse), blagajna, spremište novca (u prodavaonicama, ugostiteljskim ...

Babonići
Babonići (Babonegi), hrv. feud. obitelj poznata od 12. st. Njezini članovi najprije se pojavljuju pod ...
Cazin
Cazin, gradić SI od Bihaća, BiH; 12 200 st. U sr. vijeku u posjedu kninskih biskupa i knezova blagajskih; ...
efekti
efekti, sve vrste vrijednosnih papira (dionice, obveznice, blagajnički zapisi, mjenice, čekovi, konosmani). ...
erar
erar (lat.), državna blagajna, državna imovina, fiskus. ...
fisk
fisk (fiskus) (lat.). 1. Drž. blagajna, erar. 2. Drž. imutak. 3. Država kao vlasnik imovine u privatno-pravnom ...
fiskalan
fiskalan (lat.), koji se odnosi na blagajnu, blagajnički; novčani, novčarski; porezni, proračunski (budžetski). ...
Hrvatska
Hrvatska, država u JI Europi; pruža se u obliku luka od Dunava na SI do Boke kotorske na krajnjem ...
kartica, gotovinska
kartica, gotovinska, bankovna kartica koja se upotrebljava isključivo za podizanje gotovine na bankomatima ...
kasa
kasa (lat. preko tal. i njem.), blagajna; u poslovnom prometu, gotov novac. ...
kombinacija
kombinacija (lat.). 1. Sastavljanje, slaganje, sklop, spoj. 2. mat svaka moguća skupina određenoga broja ...
kvestor
kvestor (lat.), u ant. Rimu, isprva sudac za zločine za koje je bila predviđena smrtna kazna, zatim ...
12

Krležijana


Hrvatski biografski leksikon

Medicinski leksikon


Istarska enciklopedija

Filmski leksikon


Nogometni leksikon

Hrvatski obiteljski leksikon


Pomorski leksikon© LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA 2009. - 2019.