Početna O portalu Upute Kontakt

LZMK
Portal znanja LZMK

LZMK
Portal znanja LZMK

 
Točan izraz Točan izraz  
Izraz nađen u natuknici Izraz nađen u natuknici  
Izraz nađen u tekstu Izraz nađen u tekstu  

Rezultati 1 - 15. od ukupno 67
rezultata po stranici
 
AVNOJ
AVNOJ, akr. od → Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije. ...

Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ)
Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ), osnovano na poticaj CK KP Jugoslavije ...

analoj
analoj (grč.), u pravoslavnoj crkvi, visok stalak za crkv. knjige; pijevnica. ...
Augustinčić, Antun
Augustinčić, Antun (1900–79), hrv. kipar; suosnivač grupe »Zemlja«. Član ZAVNOH-a i AVNOJ-a. Radio u ...
beta
beta (sijamska riba lovac; Beta splendens), trop. slatkovodna riba koštunjača iz reda grgečki; poznata ...
Bihać
Bihać, grad na Uni, SZ BiH; 46 000 st. – Prvi se put spominje 1260. Od 1262. slobodan kralj. grad, najvažnije ...
boćanje
boćanje (tal.), drevna šport. igra kuglama, tzv. boćama (drvenima, mjedenima, čeličnima) na ravnoj stazi ...
Broz-Tito, Josip
Broz-Tito, Josip (1892–1980), jugosl. političar, državnik, maršal. Prije I. svj. r. metalski radnik ...
Čamo, Edhem
Čamo, Edhem (1909–96), bos.herc. veterinar i političar; član AVNOJ-a i ZAVNOBiH-a; jedan od osnivača ...
delikt
delikt (lat.), čin ili propust koji se protivi pravnoj normi, koji pravna norma zabranjuje. Termin se ...
DFJ
DFJ (Demokratska Federativna Jugoslavija), ime drž. zajednice jugosl. naroda od II. zasjedanja AVNOJ-a ...
dotacija
dotacija (lat.), novčani iznos što ga neka pravna osoba (općina, ustanova, država, organizacija) daje ...
Drugi svjetski rat
Drugi svjetski rat, 1939–45., vojni sukob između faš. sila Osovine, odn. Trojnoga pakta (Njemačke, ...
dvor
dvor. 1. Neutvrđena stambena zgrada feudalaca, za razliku od srednjovj. utvrđenih gradova (burgova); ...
fotostat
fotostat, fotografska kopija nekoga rukopisa ili dokumenta u naravnoj veličini. ...
12345

Krležijana


Hrvatski biografski leksikon

Medicinski leksikon


Istarska enciklopedija

Filmski leksikon


Nogometni leksikon

Hrvatski obiteljski leksikon© LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA 2009. - 2018.