Početna O portalu Upute Kontakt

LZMK
Portal znanja LZMK

LZMK
Portal znanja LZMK

 
Točan izraz Točan izraz  
Izraz nađen u natuknici Izraz nađen u natuknici  
Izraz nađen u tekstu Izraz nađen u tekstu  

Rezultati 1 - 15. od ukupno 52
rezultata po stranici
 
Židovi
Židovi (slav. prema lat. Judaei, grč. Ioudaĩoi), semitski narod podrijetlom iz Mezopotamije, nastanjen ...

Abraham
Abraham (hebr.: otac je uzvišen), prema Bibliji, praotac Izraelaca (i okolnih arap. naroda), patrijarh, ...
antisemitizam
antisemitizam, neprijateljski odnos i mržnja prema Židovima (Semitima), os. zbog tzv. rasnih razloga. ...
Bar Kohba
Bar Kohba (aramejski: sin zvijezde) (hebr. Šimon ben Kociba) (?–135), vođa žid. ustanka protiv Rimljana ...
besmrtnost
besmrtnost, filoz vječnost trajanja i tvarne nepropadljivosti metafizičkih bića (čovjeka, prirode ili ...
Bjadulja-Jasakar, Zmitrok
Bjadulja-Jasakar, Zmitrok (pr. ime Samuil Jafimovič Plaunik) (1886–1941), bjelorus. pjesnik i romanopisac; ...
cionizam
cionizam (po brdu Cion ili Sion kod Jeruzalema), žid. nac. pokret na međunar. osnovi, kojemu je izvorni ...
Danijel
Danijel (← 619. do ← 536), starozavjetni žid. prorok; nagovorio kralja Kira da dopusti Židovima da se ...
deuterokanonske knjige
deuterokanonske knjige, starozavjetne knjige koje Židovi i protestanti ne priznaju kanonskima, dok ih ...
Ecce homo!
Ecce homo! (lat.: evo čovjeka!), riječi kojima je Pilat Židovima predstavio Isusa s trnovom krunom na ...
Europa
Europa, zapadni dio kopnene mase Euroazije; drži se kontinentom zbog kulturne, polit. i gospodarske ...
geto
geto (tal. ghetto: dio Venecije gdje su bili prisiljeni stanovati Židovi). 1. Gradska četvrt u kojoj, ...
hasidi
hasidi (hebr.: pobožni), u ← 2. st. Židovi koji su se pridržavali žid. zakona i nisu pali pod helenistički ...
Hebreji
Hebreji (hebr. Ibrim ili Ivrim: [ljudi] s one strane [rijeke Eufrata]; lat. Hebraei, grč. Hebraioi), ...
Hitler, Adolf
Hitler, Adolf (1889–1945), njem. političar i državnik; od 1921. vođa Nacionalsocijalist. njem. radničke ...
1234

Krležijana


Hrvatski biografski leksikon


Hrvatski obiteljski leksikon

Medicinski leksikon


Istarska enciklopedija


Pomorski leksikon

Filmski leksikon


Filmska ekciklopedija


Nogometni leksikon© LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA 2009. - 2020.