Početna O portalu Upute Kontakt

LZMK
Portal znanja LZMK

LZMK
Portal znanja LZMK


koalicija (lat. preko engl. i franc.). 1. Polit. ili voj. savez više država koje djeluju protiv jedne ili više drugih država (protunapoleonska k., Antanta, antihitlerovska k.); koalicijski ratovi, oružani sukobi više udruženih država protiv hegemonije jedne države, npr. Peloponeški rat (← 5. st.), križarski ratovi (11–13. st.). U užem smislu, naziv za ratove eur. država protiv revolucionarne Francuske i Napoleona I (1792–1815). 2. Udruživanje polit. stranaka radi ostvarivanja nekoga programa (k. građanskih stranaka); koalicijski kabinet, vlada koja je sastavljena od više stranaka.


članak preuzet iz Hrvatskog obiteljskog leksikona, izdanje 2005.

Krležijana


Hrvatski biografski leksikon

Medicinski leksikon


Istarska enciklopedija

Filmski leksikon


Nogometni leksikon

Hrvatski obiteljski leksikon© LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA 2009. - 2018.