Početna O portalu Upute Kontakt

LZMK
Portal znanja LZMK

LZMK
Portal znanja LZMK


anatomija (grč.), znanost o građi živih organizama. A. čovjeka (antropotomija): deskriptivna a. opisuje dijelove tijela i organa; topografska a. istražuje međusobni odnos između pojedinih organa; plastična a. opisuje vanjski oblik organa; mikroskopska a. proučava građu organa mikroskopom (histologija); patološka a. proučava promjene na organima i tkivima prouzročene bolešću; rendgenska a. proučava organe rendgenom; poredbena a. proučava sličnosti i razlike različitih životinjskih tipova. Početci su a. u grč. filoz. školama (Alkmen Krotonjanin); Galen (1. st.) daje prve spise o a., slijede Mundinus (14. st.), Leonardo da Vinci (15. st.), A. Vesali (16. st.), G. C. Aranzi (16. st.), C. Varolio (16. st.) i dr. – A. životinja (zootomija), znanost o obliku i građi tijela životinja. A. bilja, znanost o unutarnjoj građi biljnih organizama.


članak preuzet iz Hrvatskog obiteljskog leksikona, izdanje 2005.

Krležijana


Hrvatski biografski leksikon


Hrvatski obiteljski leksikon

Medicinski leksikon


Nogometni leksikon


Pomorski leksikon


Tehnički leksikon

Filmski leksikon


Filmska ekciklopedija


Istarska enciklopedija© LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA 2009. - 2020.