Početna O portalu Upute Kontakt

LZMK
Portal znanja LZMK

LZMK
Portal znanja LZMK


alkoholi (arap. preko španj.), org. spojevi koji sadrže hidroksilnu (OH) skupinu vezanu uz ugljik, ako taj nije član aromatske jezgre; prema broju skupina OH dijele se na jednovalentne, dvovalentne, trovalentne i viševalentne, a prema položaju atoma C na koji su vezane skupine OH, mogu biti primarni, sekundarni i tercijarni. Najpoznatiji je obični a. (etilni a., etanol, žesta, špirit), bezbojna tekućina koja se proizvodi iz škrobnih i šećernih sirovina (krumpira, kukuruza, ječma, voća, šećerne repe, melase) vrenjem s pomoću kvasca (alkoholno vrenje); dobiva se i sintetski iz acetilena ili etilena; služi kao otapalo, za ekstrakciju, dezinfekciju, konzerviranje, priređivanje umjetnih alkoholnih pića i u org. sintezama. Ostali važniji a.: metilni a. (metanol), propilni a., amilni a. i trovalentni glicerol.


članak preuzet iz Hrvatskog obiteljskog leksikona, izdanje 2005.

Krležijana


Hrvatski biografski leksikon

Medicinski leksikon


Istarska enciklopedija

Filmski leksikon


Nogometni leksikon

Hrvatski obiteljski leksikon© LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA 2009. - 2018.